Negatieve emoties ontstaan in fases

Negatieve emoties ontstaan in fases

Negatieve emoties ontstaan in fases

  • Je hebt een negatieve ervaring
  • Het lichamelijke energiesysteem is verstoord
  • Door het verstoorde lichamelijke energiesysteem ontstaan er negatieve emoties