Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden consulten

> De natuurlijke samenleving kent geen belastingen en ik leef buiten de belast(end)e structuren. Daarom ontvang je geen factuur met BTW. De Aarde doet niet aan het elkaar belasten (belastingen).  
> Consulten worden vooraf betaald. In overleg kan anders worden afgesproken.
> Consulten worden alleen op afspraak gegeven.
> Consulten worden NIET vergoed door een zorgverzekeraar.
> Bij verhindering dien je de afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen.
> Indien je korter dan 24 uur afzegt of zonder bericht (of tijdig bericht) de afspraak niet nakomt en afwezig bent, worden er kosten in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd. De hoogte van de nota zal afhangen van de lengte van de afspraak, die je gemist hebt. De reden, dat je hiervoor een nota toegestuurd krijgt, is omdat de praktijk kosten maakt wanneer zij niet werkzaam is ofwel stil staat.
> Healingpraktijkcelesta is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor handelingen of beslissingen die voortvloeien uit een consult.

 

Algemene voorwaarden cursus/workshop/retreat

Onderstaande cursusvoorwaarden zijn pas van toepassing na definitief inschrijven voor een cursus, workshop of retreat.

Definitief inschrijven

Bij definitieve inschrijving verplicht je je tot betaling van het cursusgeld. Na definitieve inschrijving ben je verzekerd van een plaats. Plaatsing geschiedt in volgorde van aanmelding en betaling. Bij inschrijving vermeld je naam, adres, telefoonnummer. Je ontvangt een schriftelijke bevestiging per mail.

Prijzen

Het cursusmateriaal is bij de prijs inbegrepen. Omdat ik buiten de belast(end)e structuren leef en de natuurlijke samenleving geen belastingen kent, ontvang je geen factuur met BTW. De Aarde doet niet aan het elkaar belasten (belastingen). De prijzen van de cursussen zijn inclusief koffie en thee en exclusief lunch. Prijswijzigingen voorbehouden.

Betalingsvoorwaarden

Als je je definitief inschrijft verplicht je jezelf om het cursusgeld na inschrijvingsdatum binnen het aantal dagen dat vermeld staat op de factuur te voldoen. Het cursusgeld moet voorafgaande aan de cursus bij ons binnen zijn. Vind de cursus op korte termijn na inschrijving plaats, kun je voor aanvang van de cursus contant op de cursuslocatie betalen of anders in overleg.

Duur van de overeenkomst

Na inschrijving is de overeenkomst met cursist geldig tot na afloop van de cursus en/of workshop waarvoor men zich heeft ingeschreven. Mocht de cursus om welke reden dan ook niet kunnen doorgaan, dan neemt Healingpraktijk Celesta contact op.

Bedenktermijn

Er geldt bij inschrijving een bedenktermijn van 14 dagen na het schriftelijk of mondeling inschrijven voor een cursus. Hierna zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Annulering

Je hebt je definitief ingeschreven. Dat wil zeggen dat er een plaats voor je wordt vrijgehouden en dat je je hebt verplicht de cursus te betalen.

Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen op de cursus ongeacht de reden. Hieronder valt ook het afmelden of niet verschijnen vanwege ziekte, ongeval of overlijden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij intrekken definitieve inschrijving moeten wij je annulering voor aanvang van de cursus/workshop per e-mail gericht aan info@healingpraktijkcelesta.nl ontvangen hebben. In de tekst van de e-mail geef je de reden aan waarom je de cursus annuleert.

Bij annulering definitieve inschrijving door de cursist, ongeacht de reden is de cursist de volgende annuleringskosten verschuldigd:

> Bij annulering binnen 14 dagen na inschrijving: geen kosten.
> Bij annulering vanaf drie weken voor aanvang van de cursus 35% euro van het volledige cursusbedrag verschuldigd,
> Bij annulering vanaf 1 week voor aanvang van de cursus is 75% van het volledige cursusbedrag verschuldigd.

Bij annulering op de dag zelf, ongeacht de reden, of na aanvang van de cursus ben je het volledige cursusgeld verschuldigd. Ook als je niet annuleert en niet op de cursus komt. Bij tussentijds afbreken van de cursus, betaal je het gehele bedrag.

Inschrijven en verschuiven van data

Bij 2- of meerdaagse cursussen is het de bedoeling dat je alle dagen volgt. Mocht dit onverhoopt door omstandigheden niet kunnen. Helaas kun je het niet zomaar verschuiven naar een andere datum. Hierop zijn bovenstaande annuleringsvoorwaarden van toepassing. Het is wel mogelijk als reserve deelnemer op een lijst te komen om de gemiste cursus in te halen.

Een module voor 1 dag is los te volgen. Hiervoor kun je je apart inschrijven. Hiervoor geldt dat verschuiven in principe niet mogelijk is en gelden de bovenstaande annuleringsvoorwaarden.

Bij een individuele training is het mogelijk om in overleg een ander inhaalmoment te kiezen.

Extra info

Verschuiving van deelname c.q. inhalen van een gemiste les naar een volgende cursus is mogelijk. Dit kun je doen uitsluitend in overleg en binnen 1 jaar termijn ingaande na de eerste inschrijving.

Is er nog een vrije plek? Dan kun je deelnemen. Je vindt de data op de website van www.healingpraktijkcelesta.nl, of geef aan dat je op de hoogte wilt worden gehouden via de mail. Voor individuele training is verschuiving van data in overleg.

Overmacht

Healingpraktijk Celesta behoudt zich het recht voor de cursus/workshop/retreat te annuleren bij onvoldoende belangstelling, door ziekte of door calamiteiten. Healingpraktijk Celesta doet er alles aan de cursus doorgang te laten vinden. Bij annulering door Healingpraktijk Celesta wordt een inhaaldag gepland. Of je kunt meedoen aan de eerstvolgende cursus. De cursus gaat door bij een minimaal aantal deelnemers en is aan een maximum gebonden.

Auteursrechten/copyright

  1. Alle rechten van het door Healingpraktijk Celesta cursusmateriaal, fotomateriaal, afbeeldingen en de door haar verstrekte documentatie berusten bij Healingpraktijk Celesta, voor zover deze rechten niet bij anderen berusten.
  2. Zonder schriftelijk toestemming van Healingpraktijk Celesta is het niet toegestaan om het cursusmateriaal en of de verstrekte documentatie in enige vorm openbaar te maken, te verkopen of te verveelvoudigen of te gebruiken voor cursussen die niet door Healingpraktijk Celesta worden verzorgd.
  3. Het maken van beeld- en geluidmateriaal tijdens cursussen door deelnemers en/of derden is alleen mogelijk met toestemming van Healingpraktijk Celesta.
  4. Het copyright van alle cursusmaterialen berust bij Healingpraktijk Celesta.
  5.  

Voorwaarden tijdens cursusdagen

> De cursist is en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar handelingen in de cursus/training. De adviezen/ bevindingen gegeven door de docent tijdens een cursus zijn ter informatie.
> De cursist zal de begeleider(s) voldoende informeren over zijn/haar gezondheidstoestand, alsmede relevant gebruik van medicijnen e.d.
> De cursist blijft zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gezondheid/welzijn.
> Healingpraktijk Celesta is gerechtigd om de cursist van verdere deelname te ontzeggen bij belemmering verloop van de cursus.
> De cursist is voor aanvang van de cursus/training het volledige cursusgeld verschuldigd.
> Bij een meerdaagse cursus is de cursist voor aanvang van elke dag het cursusgeld verschuldigd. In overleg kan anders worden afgesproken. De cursist blijft het volledige cursusgeld verschuldigd bij tussentijds vertrek.
> Healingpraktijk Celesta vraagt de cursusdeelnemers de privacy van alle betrokkenen te waarborgen.
> De cursusruimte netjes achter te laten en alle betrokkenen met respect te benaderen.