Disclaimer

Disclaimer

Intellectueel eigendom

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Healingpraktijk Celesta alle intellectuele absolute rechten, waaronder auteursrecht, op alle gegevens, geleverde informatie en beschikbaar gestelde content.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis. Gedeelde content mag niet zonder schriftelijke toestemming van Healingpraktijk Celesta worden gekopieerd, aan derden getoond, ter beschikking gesteld, worden doorverkocht of op andere wijze worden gebruikt.

Het is wel toegestaan om tekstfragmenten te gebruiken op social media voorzien van bronvermelding.

Het is de deelnemer niet toegestaan de schriftelijke documentatie behorende bij de behandeling, cursus, workshop of retreat, waaronder werkboeken en bijlagen te gebruiken voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik.

De behandelingen zijn bedoeld om jouw volledig potentieel te bereiken. Door aan jezelf te werken zul je positieve veranderingen om je heen zien.

Healingpraktijkcelesta is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor handelingen of beslissingen die voortvloeien uit een consult, cursus, workshop of retreat.

Je bent verantwoordelijk voor je eigen leven.

 

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op de website staan, geldt dat Healingpraktijk Celesta streeft naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Healingpraktijk Celesta te mogen claimen of te veronderstellen.

Healingpraktijk Celesta streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan zij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Healingpraktijk Celesta behoudt het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Healingpraktijk Celesta aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar zij via hyperlinks verwijst.