Wat kun je verwachten?

Wat kun je verwachten?

Wat kun je verwachten?

De sessie vindt plaats op de behandeltafel waarbij de cliënt gekleed ligt. In contact met het hoger zelf  vraag ik op welke plaatsen een correctie nodig is. Dit voer ik uit en zuiver.  Op afstand behandelen is ook mogelijk.

  •  Full body scan en ontspanning brengen in het lichaam door verstoringen te verwijderen
  • Aanpassingen waar nodig bijvoorbeeld heup-, nek-, rug- en spierproblemen
  • Homotoxicology, organen, klieren en onderzoek naar gebrek aan vitaminen en mineralen
  • Verwijderen van stressvolle situaties dat het lichaam vasthoudt vanuit het verleden
  • Het vasthouden van negatieve patronen corrigeren met Brain Restructuring indien nodig
  • Zuiveren  emotionele blokkades, negatieve energie en nieuw patroon met Crystalline Restructuring
  • Balanceren van je chakra’s en activatie energie in je auraveld